TEHNOLOG/TEHNOLOGINJA PRERADE MESA

Podaci o poslodavcu

Naziv poslodavca: MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ
Adresa: ČVRSNIČKA 4, 31000 OSIJEK
Web stranica: www.ravlic.com
Telefon: 031/356-444
Matični broj/OIB: 38495941444
Djelatnost: 10.11 prerada i konzerviranje mesa

Radno mjesto

PETRIJEVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
2
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
13.9.2016.
27.9.2016.

Posloprimac

magistar/magistra inženjer/inženjerka prehrambenog inženjerstva
Engleski jezik
Informatička znanja: MS Office.

Opis poslova

– kandidat bi trebao sudjelovati u planiranju i optimiziranju procesa proizvodnje u preradi mesa, sudjelovati u pripremi i planiranju proizvodnih količina i rokova,
-sudjelovati u nadzoru nad dnevnim proizvodnim operacijama i odvijanjem naloga za proizvodnju, sudjelovati pri kreiranju recepata i nadzor apliciranja istih za ukupni asortiman roba prerade mesa,
sudjelovati u nadzoru rada komore za duboko smrzavanje, kontrola manipulacije i dinamike utroška smrznute robe, sudjelovati pri upravljanju procesom zaštite na radu i unapređenje uvjeta rada, sudjelovanje pri upravljanju kvalitetom proizvodnje u skladu s najboljom praksom.
-adekvatno postupanje u vezi laboratorijskih kontrola ulazne sirovine, međuproizvoda i gotovih proizvoda, sudjelovanje pri implementaciji i nadzoru provedbe HACCP sustava, suradnja s veterinarskim, zdravstvenim i znanstvenim institucijama, kontrola higijene u svakoj fazi procesa,
-sudjelovanje u razvoju proizvoda u koordinaciji s pod-procesom strateškog i operativnog marketinga, razvoj i unapređenje proizvodnih procesa te razvoj i unapređenje proizvodnih tehnologija.

Kontakt kandidata s poslodavcima

E-mail: posao@ravlic.com