PREHRAMBENI TEHNOLOG / PREHRAMBENA TEHNOLOGINJA

Podaci o poslodavcu

Naziv poslodavca: MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
Adresa: ČVRSNIČKA 4, 31000 OSIJEK
Web stranica: www.ravlic.com
Telefon: 031/356-444
Matični broj/OIB: 38495941444
Djelatnost: 10.11 prerada i konzerviranje mesa

Radno mjesto


 1
 Na određeno, povećani opseg posla
 Puno radno vrijeme
 smjena prijepodne
 Nema smještaja
 Djelomično

 15.07.2018.

Opis poslova

– sudjelovanje u planiranju i optimiziranju procesa proizvodnje u preradi mesa
– sudjelovanje u pripremi i planiranju proizvodnih količina i rokova
– nadzor nad dnevnim proizvodnim operacijama i odvijanjem naloga za proizvodnju
– vaganje i izdavanje robe te kontrola deklaracija
– uočavanje problema i predlaganje rješenja
– planiranje procesa zaštite na radu
– kreiranje recepata i nadzor apliciranja istih za ukupni asortiman roba prerade mesa
– kontinuirani izračun i praćenje proizvođačkih cijena u cilju održanja profitabilnosti proizvodnje
– nadzor rada komore za duboko smrzavanje, kontrola manipulacije i dinamike utroška smrznute robe
– upravljanje procesom zaštite na radu i unapređenje uvjeta rada
– uspostava i održavanje proizvodnih standarda
– upravljanje kvalitetom proizvodnje u skladu s najboljom praksom
– međufazna i konačna kontrola kvalitete
– adekvatno postupanje u vezi laboratorijskih kontrola ulazne sirovine, međuproizvoda i gotovih proizvoda
– implementacija i nadzor provedbe HACCP sustava
– suradnja s veterinarskim, zdravstvenim i znanstvenim institucijama
– kontrola higijene u svakoj fazi procesa
– razvoj proizvoda u koordinaciji s pod-procesom strateškog i operativnog marketinga
– razvoj prototipa novih proizvoda
– unapređenje postojećih proizvoda
– razvoj i unapređenje proizvodnih procesa
– razvoj i unapređenje proizvodnih tehnologija
– kontrola temperature mesa i ČMT-a prilikom prijema
– kontrola vremena skladištenja mesa i ČMT-a
– kontrola temperature komore tijekom skladištenja mesa i ČMT-a
– kontrola temperature mesa prije rasijecanja
– kontrola temperature mesa prije utovara
– kontrola koncentracije kisika u MAP pakiranjima minimalno na početku, u sredini i na kraju rada i prilikom svake izmjene proizvoda i/ili pakiranja
– kontrola ispravnosti rada metal detektora prije početka rada, prilikom svake promjene proizvoda i tijekom rada po planu kontrole
– kontrola temperature i vlažnosti tijekom procesa zrenja
– kontrola sljedivosti proizvoda
– funkcionalno podešavanje i posluživanje strojeva za vaganje, pakiranje, označavanje i transport proizvoda radi osiguravanja kontinuiteta rada strojeva

Posloprimac


Informatička znanja: Microsoft Office paket
Poželjno znanje engleskog jezika.
Poželjno radno iskustvo.

Kontakt kandidata s poslodavcima

Pismena zamolba: Čvrsnička 4, 31000 Osijek
E-mail: posao@ravlic.com