SPECIJALIST/ICA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA II STUPANJ

Podaci o poslodavcu

Naziv poslodavca: MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o.
Adresa: ČVRSNIČKA 4, 31000 OSIJEK
Web stranica: www.ravlic.com
Telefon: 031/356-444
Matični broj/OIB: 38495941444
Djelatnost: 10.11 prerada i konzerviranje mesa

Radno mjesto


 1
 Na određeno, novootvoreni poslovi
 Puno radno vrijeme
 smjena prijepodne
 Nema smještaja
 Djelomično
.2018.
 04.07.2018.

Opis poslova

– stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, povjerenicima radnika za zaštitu na radu te radnicima u provedbi i unapređivanju zaštite na radu
– vođenje poslova zaštite od požara
– ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
– izrada plana evakuacije i spašavanja
– sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika i ažuriranje
– unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu
– prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, te priprema dokumentacije za prijavu ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca i nadležnih zavoda
– suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenima osobama, te sa specijalistom medicine rada
– osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način
– osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom djelovanju
– djelovanje u odboru za zaštitu na radu kod poslodavca
– ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških
čimbenika u radnom okolišu
– praćenje i provođenje zakonskih propisa
– ostali poslovi zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca

Posloprimac

VŠS,VSS, diplomirani inženjer sigurnosti, smjer zaštite na radu ili struč. spec. ing. sec. (diploma Visoke škole) ili visoko obrazovanje tehničkog usmjerenja (dipl.ing.el., dipl.ing. preh.tehnologije, dipl.ing.stroj., kemijska ili biotehnološka struka).
Jezik: Engleski jezik, razina A2
Poznavanje rada na računalu (MS Office paket), Internet.
Vozački ispit B kategorija
Radno iskustvo: Minimalno 3 godina radnog iskustva na poslovima stručnjaka zaštite na radu u djelatnosti proizvodnje (poželjno prehrambene).

Kontakt kandidata s poslodavcima

Pismena zamolba: Čvrsnička 4, 31000 Osijek
E-mail: posao@ravlic.com
Naznačiti: za natječaj „Specijalist zaštite na radu i zaštite od požara ll stupanj“